Premehanička era

Obuhvata period od 3000. god. p.n.e. do 1450.god. n.e. Osnovni problemi ovog perioda bili su kako predstaviti koncepte kao što su jezik i brojevi, kako sačuvati informaciju i predstaviti je da ostane precizna i trajna. Rešenja su bila sistemi pisanja i brojanja, azbuke i brojevni sistemi, a sve uz pomoć trenutne tehnologije-ploča, papira, olovke, abakusa.

Pre oko 5000 godina Sumeri i Mesopotamci su napravili sistem pisanja. To je bilo klinasto pismo koje se sastojalo od znakova za beleženje zvukova koji su odgovarali rečima. Tehnologija „ulaska“ se sastojala od alatke „stylus“ kojom su se urezivali znaci u vlažnu glinu.

Oko 2600. god. p.n.e. Egipćani su otkrili mogućnost pisanja po biljci papirusu posebnom vrstom mastila, Feničani su napravili alfabet, Grci su mu dodali vokale, a Rimljani su formirali alfabet koji i danas koristimo. Potreba da se zapisi trajno sačuvaju dovela je do formiranja prvih knjiga i biblioteka.

Što se brojeva tiče Egipćani su počeli sa predstavljanjem brojeva od 1-9 vertikalnim linijama, broja 10 sa U ili krugom, 100 kao spirale, a 1000 kao lotosov cvet.

Prvi brojevi nalik onima koje danas koristimo nastali su tek izmedju 100. i 200. god.n.e.(devetocifreni brojevni sistem). Tek posle 700 godina došlo se do koncepta nule.

Arapski trgovci koji su trgovali sa Hindu Indijancima preuzeli su njihov brojevni sistem i tako je današnji brojevni dekadni sistem (devet cifara i nula) ušao preko Arapa u Evropu u 12.veku. Tada je došlo do konstruisanja „računaljke“, abakusa, koji je pomogao trgovcima.

To je bio prvi „obrađivač“ informacija sa mogućnošću privremenog predstavljanja brojeva i izvođenjem računskih operacija pomoću žica i kuglica. Abakus je bio značajno računsko sredstvo tokom srednjeg veka.

Vešti trgovci širom sveta i dan danas se bolje snalaze sa njim nego sa digitronom.

Vekovima su ljudi pokušavali da olakšaju i ubrzaju izračunavanje matematičkih problema. U 9. veku se pojavilo mnoštvo teorija u oblasti matematike i fizike, koje nisu mogle biti proverene zbog veličine matematičkih proračuna.

2018-02-06T19:43:08+00:00