Mehanička era

Obuhvata period od 1450. do 1840. godine. U periodu premehaničke ere, knjige su prepisivane ili štampane drvenim blokovima, bile su retke i skupe, dostupne samo ograničenom broju ljudi. Za progres civilizacije bila je potrebna masovnija štampa, koja je omogućena pronalaskom štamparske prese.

U ovom periodu „računari“ opšte namene bili su ljudi – računali su poreze, pomagali naučnicima. Tako je na primer izračunat broj π na 500 decimala, pomoću papira, olovke i abakusa, što je trajalo tri godine.

Ranih 1600-tih William Oughtred, engleski sveštenik, konstruisao je „klizajući lenjir“, spravu od drveta za množenje i deljenje. To je rani primer analognog računara, instrumenta koji meri umesto da broji ili računa.

Razvojem novih tehnologija usavršavale su se i računarske sprave. Pojedinci koji su dali doprinos razvoju mehaničkih računara su umovi kao što su Leonardo da Vinči i Blez Paskal koji je 1642. godine, kada je imao samo 19 godina, otpočeo rad na mahaničkom kalkulatoru koji se naziva Pascaline. Prvi model je napravljen 1645. godine, a već 1652. godine napravljeno je 50 prototipova od kojih je više od 12 prodato.

Gottfried von Leibniz, nemački matematičar i filozof, unapredio je Pascaline 1670. godine komponentama za lakše delenje i množenje.

Do ranih 1800-tih nauka i matematika su bile toliko razvijene da se javila potreba za novim i preciznijim računskim sredstvima. Nauke kao što su geografija i astronomija zasnivale su se na tablicama koje su sadržavale i greške.

Ekscentrični engleski matematičar Čarls Bebidž napravio je 1820. godine diferencijalnu mašinu. Smatra se začetnikom informatike.

Diferencijalna mašina je zamišljena za računanje četiri aritmetičke radnje: sabiranje, oduzimanje, množenje i delenje. Analitička mašina je preteča današnjeg računara i zamišljena je za nalaženje rešenja bilo kog matematičkog izraza, za koji znamo redosled operacija pomoću kojih taj izraz može biti rešen – danas se skup operacija određenog redosleda naziva agoritam.

Prvi programer bila je Ada Bajron Lavlejs, koja je inspirisana Bebidžovim radom napisala rad o njegovoj „Analitičkoj mašini“. Ovo se smatra prvim tekstom koji opisuje proces rada koji je danas poznat kao kompjutersko programiranje. Predvidela je i da će analitičke mašine služiti za komponovanje muzike, ali je do tog događaja protekao ceo jedan vek.

2018-02-07T18:46:10+00:00