Elektromehanička era

Elektromehanička era obuhvata period od 1840. do 1940. godine. Pronalazak struje je omogućio transformisanje informacija u električne impulse, a to je značilo bržu obradu znanja i informacija. Izgrađen je telegraf, stvorena Morzeova azbuka, Graham Bel je izumeo telefon, a Markoni 1894. godine radio-aparat.

Tehnologije zasnovane na elektricitetu i mehaničkom računanju prvi put su kombinovane 1880. godine, kada je Hollerith usavršio mašinu za automatsko sortiranje podataka popisa na bušenim karticama u niz kategorija pomoću električnih senzornih uređaja za „čitanje“ rupa na kartici. On je osnovao kompaniju za proizvodnju i prodaju takvih mašina, koja je kasnije prerasla u korporaciju IBM.

Bušena kartica

Kasnih 30-ih godina Howard Aiken je izgradio mašinu Mark I, koja je imala papirnu traku sa programom na njoj, ulaz na bušenim karticama, brojače za brojeve i elektromehaničke releje za smeštanje rezultata. Mašina je bila dugačka 17 metara, visoka 2,5 m i sastojala se od 750 000 delova. Koristila je 800 km žice sa 3 miliona električnih spojeva.

Mark I

2018-02-16T16:24:27+00:00