Howard Aiken

Hovard Aiken je bio američki fizičar i pionir u računarstvu, budući da je originalni konceptualni dizajner iza IBM-ovog Harvard Mark I računara. Aiken je studirao na Univerzitetu u Visconsinu-Madisonu, a kasnije je dobio i doktorat. u fizici na Univerzitetu Harvard 1939. Tokom ovog perioda, naišao je na diferencijalne jednačine koje je mogao rešiti samo numerički. [...]

Herman Holerit

Herman Holerit je rođen 29. februara 1860. godine a umro je 17. novembara 1929. godine. 1875. godine upisao je Gradski koledž u Njujorku dok je diplomirao na Univerzitetu Kolumbija, odsek rudarstvo i dobio zvanje inženjer rudarstva . 1890. doktorirao je na Kolumbijskom univerzitetu. Nakon diplomiranja zaposlio se na Američkom birou za popis stanovništva kao specijalni [...]

Elektromehanička era

Elektromehanička era obuhvata period od 1840. do 1940. godine. Pronalazak struje je omogućio transformisanje informacija u električne impulse, a to je značilo bržu obradu znanja i informacija. Izgrađen je telegraf, stvorena Morzeova azbuka, Graham Bel je izumeo telefon, a Markoni 1894. godine radio-aparat. Tehnologije zasnovane na elektricitetu i mehaničkom računanju prvi put su kombinovane 1880. [...]

Čarls Bebidž

Čarls Bebidž bio je naučnik, engleskog porekla. Izvanredan matemtičar, mašinski inženjer, analitički filozof. Stvorio je prvi računar koji je mogao da se programira. Bio je i profesor matematike na Kembridžu. Nazvan je „ocem“ računarstva. U Londonskom muzeju nalaze se delovi njegovih nedovršenih mašina. Takođe je 1991. godine rekonstruisan diferencijalni motor po njegovim nacrtima. Nakon devot [...]

Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic

Gotfrid Vilhelm fon Lajbnic je bio nemački istoričar, matematičar, pravnik, pronalazač, filozof, diplomata i politički savetnik lužičkosrpskog porekla. On je nezavisno od Njutna ustanovio infitezimalni račun (kalkulus, matematička analiza) kao i binarni sistem koji predstavlja osnovu moderne računarske tehnologije.Takođe, izmislio je univerzalni jezik za logiku. Prvi pokušaji da se logika formuliše kao aksiomatski sistem potiču upravo od njega.Preduzeo je [...]

Leonardo da Vinči

Leonardo Vinči je bio italijanski renesansni pronalazač, arhitekta, inžinjer, slikar i vajar. Iako najpoznatiji kao slikar i po delima „Tajne večere“ i „Mona Lize“, njegovi izumi na polju tehnologije se koriste i dan danas. Pomogao je razvoju astronomije, anatomije i građevinarstva. Učitelji su bili zatečeni pitanjima i razmišljanjima mladog Leonarda. U školi je učio čitanje, [...]

Mehanička era

Obuhvata period od 1450. do 1840. godine. U periodu premehaničke ere, knjige su prepisivane ili štampane drvenim blokovima, bile su retke i skupe, dostupne samo ograničenom broju ljudi. Za progres civilizacije bila je potrebna masovnija štampa, koja je omogućena pronalaskom štamparske prese. U ovom periodu „računari“ opšte namene bili su ljudi – računali su poreze, [...]