Blez Paskal

Blez Paskal je bio francuski matematičar, filozof i fizičar. Od malih nogu je pokazivao interesovanje za nauku. Sa 18 godina je konstruisao prvu matematičku mašinu, mehanički sabirač kako bi pomogao ocu u poslovanju. 1650. godine Paskal je odlučio da napusti svet nauke i okrene se religiji, odnosno „razmatranju veličine i misterije čoveka“. Blezov otac, Etjen [...]

Serijal o istoriji računarstva

Računarstvo je rođeno ranih četrdesetih godina prošloga veka, kao spoj teorije algoritama, matematičke logike i pronalaska elektronskog programabilnog računara. Koreni računarstva se nalaze duboko u matematici – u njenoj analitičnosti i tehnici. Proizvod dugogodišnjeg prožimanja matematike i tehnike bile su mehaničke, a kasnije i elektromehaničke sprave za pomoć u računanju. One nisu bile računari, jer [...]

Alan Tjuring

Alan Matison Tjuring  je bio engleski matematičar, logičar i kriptograf. Bio je otac savremenih računara i veštačke inteligencije. Godine 1950. započeo je svoj rad „Računarske mašine i inteligencija“ pitanjem: „Mogu li mašine da misle?“ Bio je potpuno predan stvaranju mašina koja će u mnogim stvarima zameniti čoveka i umesto njega obavljati teške poslove. Tokom Drugog [...]

Der erste Programmierer der Welt war eine Frau im 19. Jahrhundert

Der erste Programmierer der Welt ist Ada Byron Lavliss. Ada Byron wurde am 10. Dezember 1815 in London geboren. Sie war die Tochter des britischen Dichters Lord Byron und En Isabel Milbank. Sie beschäftigte sich mit Mathematik und war an einem analytischen Maschinenprojekt interessiert. Die Noten waren mit den Buchstaben A bis G gekennzeichnet. [...]

The first programmer in the world was a woman in the 19th century

The first programmer in the world is considered to be Ada Bayron Lavliss. Ada Beyron was born on December 10, 1815 in London. She was the daughter of the British poet Lord Byron and En Isabel Milbank. She was engaged in mathematics and was interested in an analytical machine project. The notes were marked [...]

Prvi programer na svetu je bila žena i to u 19. veku

Prvim programerom na svetu se smatra Ejda Bajron Lavlejs. Ejda Bajron je rođena 10. decembra 1815. u Londonu. Bila je ćerka britanskog pesnika lorda Bajrona i En Izabel Milbank. Bavila se matematikom i zainteresovala se za projekat analitičke mašine. Beleške je označavala slovima od A do G. U poslednjoj, G belešci, Ejda opisuje algoritam [...]